Thông báo về việc chuyển đổi hệ thống email và Office 365 dành cho sinh viên.


Thông báo chuyển đổi hệ thống email và Office 365 dành cho sinh viên

Nhà trường đã thực hiện chuyển đổi hệ thống email dành cho sinh viên sang hệ thống email mới. Sinh viên các khoá đăng nhập hệ thống email mới thông qua trang: http://mail.hust.edu.vn
Tài khoản email của sinh viên (tên tài khoản và mật khẩu) đã được gửi vào hệ thống thông báo trên Cổng thông tin đào tạo (http://ctt-daotao.hust.edu.vn). 

Sinh viên đăng nhập vào trang http://ctt-daotao.hust.edu.vn vào phần thông báo để biết thông tin chi tiết về tài khoản email được cấp.
Thông tin hướng dẫn sử dụng hệ thống đặt tại địa chỉ: https://bknic.hust.edu.vn/office-365-pro-plus
Chú ý: Tên tài khoản bao gồm cả phần đuôi của Email. Sinh viên đổi mật khẩu email sau lần đăng nhập đầu tiên.
Mọi thắc mắc về tài khoản E-mail sinh viên xin vui lòng liên lạc với Trung tâm mạng thông tin tại 
- Phòng 922 Thư viện Tạ Quang Bửu.
- Số điện thoại: 024 38682203

Trân trọng thông báo!
Chia sẻ bài viết lên facebook