Thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Zeon năm học 2017-2018


DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỦA TẬP ĐOÀN ZEON NĂM HỌC 2017-2018
STT SHSV Họ tên Ngày sinh Giới tính Lớp Viện
1 20133766 Nguyễn Đức Thịnh 23/08/1995 Nam KT hóa học 02 K58 Viện Kỹ thuật Hóa học
2 20134362 Lê Văn Tuyến 13/04/1995 Nam KT hóa học 03 K58 Viện Kỹ thuật Hóa học

Chia sẻ bài viết lên facebook