Thông báo sinh viên K62 đến Trung tâm Y tế Bách Khoa lấy kết quả khám sức khỏe


Nhà trường thông báo các em sinh viên K62 lên nhận Kết quả khám sức khỏe:
 
1. Thời gian: Từ 04/12/2017 đến 15/12/2017
 
2. Địa điểm: Trung tâm Y tế Đại học Bách Khoa - Số 5 Tạ Quang Bửu (sinh viên lên tầng  2 gặp cô Thúy).
 
Lưu ý: 
+ Sinh viên mang theo thẻ sinh viên khi đến lấy kết quả.
+ Nếu Cán bộ lớp đại diện lên lấy kết quả cho cả lớp thì mang theo Danh sách lớp có mã sinh viên. 
Chia sẻ bài viết lên facebook