Thông báo thời gian ký giấy thanh toán ra trường cho sinh viên tốt nghiệp 20163


I. DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KỲ 20163 ĐÃ HOÀN THÀNH CÔNG NỢ TẠI ĐOÀN THANH NIÊN, THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU VÀ KÝ TÚC XÁ (Danh sách kèm theo)
Những sinh viên này sẽ chỉ phải đến Phòng CTCT&CTSV (P.103, 104 – C1) để ký Giấy thanh toán ra trường trước khi nhận bằng TN và Hồ sơ.
1.      Thời gian ký Giấy thanh toán ra trường: từ ngày 07/12/2017.
2.      Địa điểm: Phòng 103, 104 – C1 (gặp các cô quản ngành bàn 1, 2, 8).

 
II. DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KỲ 20163 CHƯA HOÀN THÀNH CÔNG NỢ TẠI ĐOÀN THANH NIÊN, THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU (Danh sách kèm theo)
Những sinh viên này sẽ phải xin xác nhận tại đơn vị sinh viên nợ (Thư viện Tạ Quang Bửu hoặc Đoàn Thanh niên) trước khi đến Phòng CTCT&CTSV làm thủ tục.
Sinh viên tải Biểu mẫu thanh toán ra trường tại đây

 
P CTCT&CTSV
Chia sẻ bài viết lên facebook