HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO SINH VIÊN


Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên xin thông báo để các em sinh viên biết, từ học kỳ 2 năm học 2016-2017, phòng có sắp xếp, phân công lại nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên như sau:
 
BÀN 1: CÔ LAN ANH
Quản ngành sinh viên các lớp:
-         Các Chương trình đào tạo đặc biệt K61
-         Khóa 61+60+59+58+57+56+55: Các ngành Công nghệ Thông tin; Điện tử Viễn thông; Điện; Toán Ứng dụng và Tin học
-         Khóa 54+53: Ngành Điện tử Viễn thông
-         Sinh viên nước ngoài
-         Học viên Quân đội, Công an.
 
BÀN 2: CÔ THỦY
Quản ngành sinh viên các lớp:
-         Các chương trình đào tạo đặc biệt (trừ K61 do cô Lan Anh quản lý)
-         Khóa 61+60+59+58+57+56+55: Cơ khí, Cơ khí Động lực, Khoa học và Công nghệ Nhiệt Lạnh; Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu; Dệt may – Da giầy và Thơi trang; Sư phạm Kỹ thuật; Vật lý Kỹ thuật; Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
-         Khóa 54+53: Cơ khí; Cơ khí Động lực; Sư phạm Kỹ thuật; Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu; Vật lý Kỹ thuật; Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường; Dệt may- Da giầy và Thời trang.
  
BÀN 3: HUYỀN
Giải quyết các việc:
-         Học bổng hỗ trợ học tập
-         Học bổng tài trợ
-         Bảo hiểm y tế                                                                       
-         Khám sức khỏe
  
BÀN 4: HÀ
Giải quyết các việc:
-         Chế độ chính sách cho sinh viên
-         Ưu đãi giáo dục
-         Làm Thẻ sinh viên
-         Điểm rèn luyện               
                                                                     
BÀN 5: CÔ CHI LINH
Giải quyết các việc
-         Công tác Cựu sinh viên
-         Khảo sát sinh viên và cựu sinh viên
  
BÀN 6: CÔ NGHIÊM CHI
Giải quyết các việc:
-         Đăng ký tài khoản Thu học phí ATM
-         Giải đáp thắc mắc về học phí
-         Thủ tục sinh viên đi nước ngoài
  
BÀN 7: CÔ PHẠM CHI
Giải quyết các việc:
-         Olympic môn học
-         Khen thưởng/ kỉ luật
-         Truy thu học phí
-         Truy thu BHYT
-         Khen thưởng – Kỷ luật
  
BÀN 8: CÔ TUYẾT
Quản ngành sinh viên các lớp:
-         Khóa 61+60+59+58+57+56+55: Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm; Khoa học và Công nghệ Môi trường; Kinh tế và Quản lý; Ngoại ngữ
-         Khóa 54+53: Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Điện; Toán Ứng dụng và Tin học; Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh; Khoa học và Công nghệ Môi trường; Kinh tế và Quản lý; Ngoại ngữ
-         Cao đẳng các khóa
Chia sẻ bài viết lên facebook