Danh sách sinh viên nhận Học bổng Vietinbank năm học 2017-2018


Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Vietinbank năm học 2017-2018. Tiền học bổng sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ATM ngân hàng Vietinbank của sinh viên. 
Danh sách chi tiết: xem tại đây
Chia sẻ bài viết lên facebook