Thông báo về cách tính mức học bổng KKTN và HTHT năm học 2017-2018


1. Học bổng xét cho cả năm học 2017-2018 và trả theo từng kỳ
2. Học bổng toàn phần và bán phần tương ứng với 100% và 50% học phí mà sinh viên phải đóng và tính như sau:
  • Các môn học trong chương trình chuẩn, học lần đầu (không tính các môn học lại, học ngoài chương trình)
  • Chỉ tính các môn học ở 2 học kỳ chính (không tính học kỳ hè, học kỳ dự bị)
  • Tính bằng với mức học phí của chương trình đại trà theo quy định hiện hành.
PHÒNG CTCT&CTSV
Chia sẻ bài viết lên facebook