Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng tốt nghiệp đợt 20171-A


THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2017 1A.
Danh sách sinh viên tốt nghiệp kỳ 20171-A xem tại đây
Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu còn bị lệch so với giấy khai sinh chính thì làm đơn theo mẫu dưới và nộp kèm bản photo giấy khai sinh chính và những sinh viên chưa nộp tiền sẽ nộp bổ sung.
Nơi nộp: Tại phòng Đào tạo đại học C1 -202 ( bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu.
Biểu mẫu chỉnh sửa thông tin tại đây


Thời hạn nộp: Trước ngày 18.01.2018                                     
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018
Phòng Đào tạo Đại học
 
 
 


Chia sẻ bài viết lên facebook