Chương trình học bổng của Công ty Denso năm học 2017-2018


Căn cứ vào Thỏa thuận được ký kết giữa Công ty TNHH Denso Việt Nam và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 20 tháng 02 năm 2016 về việc triển khai chương trình học bổng Denso giai đoạn 2016-2018; căn cứ tiêu chí xét chọn học bổng, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng Denso với các nội dung sau:
 1. Đối tượng xét chọn:
 • Sinh viên hệ kỹ sư K58 (trình độ năm thứ 5) ngành Cơ khí, Cơ khí động lực, Điện, Điện tử Viễn thông và Khoa học Vật liệu.
 • Điểm trung bình Kết quả học tập của học kỳ 20161 và 20162 từ 3.0 trở lên.
 • Điểm trung bình Kết quả rèn luyện của học kỳ 20161 và 20162 từ 80 điểm trở lên (thang điểm 100).
 • Không xét hồ sơ của sinh viên hệ cử nhân và hệ liên thông: Cử nhân lên kỹ sư, Cao đẳng chuyển hệ.
 • Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2017-2018.
 1. Số lượng học bổng: Tổng số 15 suất, gồm: 09 suất Viện Cơ khí và CKĐL, 02 suất Viện Điện, 02 suất Viện Điện tử viễn thông, 02 suất Viện Khoa học Vật liệu. Trị giá 400 USD/suất.
 2. Hồ sơ gồm:
 • Đơn xin cấp học bổng theo mẫu (có dán ảnh 3 x 4): tải tại đây
 • Bảng điểm kết quả học tập của Học kỳ 20161 và 20162 (có xác nhận của Viện hoặc Phòng Đào tạo đại học).
Lưu ý: Sinh viên chỉ xin Bảng điểm gồm các học phần của học kỳ 20161 và 20162. Trên bảng điểm phải ghi rõ điểm GPA của từng học kỳ.
 1. Hạn nộp hồ sơ: 16h30 ngày 27/02/2018.
 2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).
Chia sẻ bài viết lên facebook