Thông báo Danh sách sinh viên nhận Học bổng Denso và Lễ trao học bổng năm học 2017 - 2018


Căn cứ vào Thông báo của Công ty Denso gửi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về Kết quả xét duyệt Học bổng Denso năm học 2017-2018, Nhà trường xin thông báo Danh sách sinh viên nhận Học bổng Denso năm học 2017-2018.
 
Lễ trao học bổng sẽ được tổ chức theo Kế hoạch cụ thể như sau:
 
1. Thời gian: 8h30, sáng thứ 3, ngày 20/03/2018.
 
2. Địa điểm: Phòng 222 - C1.
 
3. Nội dung Chương trình Lễ trao học bổng bao gồm:
 
     + Từ 8h30 đến 10h15: Lễ trao học bổng.
 
     + Từ 10h20 đến 13h00: Xe Công ty đưa sinh viên đến thăm quan Nhà máy và ăn trưa tại Công ty.
     + Từ 13h00: Xe Công ty đưa sinh viên quay trở lại Trường.
 
Chia sẻ bài viết lên facebook