Chương trình học bổng Nitori năm học 2017-2018


Căn cứ vào Thỏa thuận được ký kết giữa Quỹ học bổng Nitori quốc tế và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng Nitori; căn cứ tiêu chí xét chọn học bổng, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng Nitori với các nội dung sau:
 1. Đối tượng xét chọn:
 • Sinh viên hệ kỹ sư K59 và K60 (trình độ năm thứ 3 và năm thứ 4) ngành Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật ĐK&TĐH, Kỹ thuật Hóa học.
 • Điểm trung bình Kết quả học tập của học kỳ 20161 và 20162 từ 3.2 trở lên.
 • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt.
 • Không xét hồ sơ của sinh viên hệ cử nhân và hệ liên thông: Cử nhân lên kỹ sư, Cao đẳng chuyển hệ.
 • Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2017-2018.
 1. Số lượng học bổng: 25 suất. Trị giá 13.000.000 VNĐ/suất.
 2. Hồ sơ gồm:
 • Đơn xin cấp học bổng theo mẫu: tải tại đây (có dán ảnh 3 x 4).
 • Bảng điểm kết quả học tập của Học kỳ 20161 và 20162 (có xác nhận của Viện hoặc Phòng Đào tạo đại học).
 • Bản sao các Giấy chứng nhận giải thưởng và các thành tích đạt được (nếu có).
 • Giấy chứng nhận Hộ nghèo, Cận nghèo hoặc đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương (nếu có).
Lưu ý: Sinh viên chỉ xin Bảng điểm gồm các học phần của học kỳ 20161 và 20162. Trên bảng điểm phải ghi rõ điểm GPA của từng học kỳ.
 1. Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2018.
 2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

Chia sẻ bài viết lên facebook