Thông báo trả thẻ BHYT năm 2018 cho sinh viên


Nhà trường xin thông báo về việc trả thẻ BHYT cho sinh viên có tên trong Danh sách làm thẻ BHYT năm 2018 (giá trị thẻ 11 tháng từ 01/02/2018 đến 31/12/2018): xem tại đây
Kế hoạch trả thẻ cụ thể như sau:
STT Địa điểm Sinh viên ngành Thời gian
1 Bàn 1 – Phòng 103- C1 CNTT&TT, Điện, Điện tử viễn thông, Toán
 
 
 
 
 
Từ ngày 15/03/2018 đến 22/03/2018
 
 
 
2 Bàn 2 – Phòng 103 – C1 Cơ khí, Cơ khí động lực, KTHN&VLMT, VLKT, Vật liệu, Nhiệt lạnh, SPKT, Dệt may, Các lớp đặc biệt: Việt Nhật, CTTT, Tài năng&Chất lượng cao.
3 Bàn 8 – Phòng 104 – C1 Kinh tế Quản lý, Ngoại ngữ, Sinh học thực phẩm, Môi trường, Kỹ thuật hóa học
 
Lưu ý: Sinh viên sau khi nhận thẻ tự kiểm tra 03 thông tin in trên thẻ: họ tên, ngày tháng năm sinhgiới tính. Nếu có thông tin sai sót sinh viên nộp lại thẻ sai tại Phòng 103 – C1 (Bàn 3). Thời gian nhận thẻ sai thông tin đến ngày 07/04/2018.
Do đây là năm đầu tiên Cơ quan Bảo hiểm xã hội tiến hành đồng bộ hóa dữ liệu để cấp mã số bảo hiểm xã hội cho mỗi cá nhân trên phạm vi Toàn quốc nên việc in thẻ còn xảy ra tình trạng in thừa in thiếu. Hiện vẫn còn 19 sinh viên chưa được in thẻ BHYT có giá trị 11 tháng (DANH SÁCH 19 SINH VIÊN CHƯA ĐƯỢC IN THẺ: xem tại đây). Tuy nhiên cơ quan Bảo hiểm vẫn đảm bảo trong trường hợp sinh viên cần lấy thẻ khẩn cấp sẽ vẫn in trước thẻ cho các em để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh. Đồng thời Nhà trường sẽ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm để sớm hoàn thành việc in thẻ cho số sinh viên nói trên.

Chia sẻ bài viết lên facebook