Kiêm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20171-B


THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2017 1B.
Danh sách sinh viên đăng ký xem tại đây
 Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu còn bị lệch so với giấy khai sinh chính thì làm đơn theo mẫu dưới và nộp kèm bản photo giấy khai sinh chính .
Những sinh viên đã nộp tiền thông tịn bị lệch nộp giấy tờ: Tại phòng Đào tạo đại học C1 -202 ( bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu.
Những sinh viên chưa nộp tiền sẽ nộp tiền, giấy tờ tại các Viện chuyên ngành,                              
Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Phòng Đào tạo Đại học
 
 Mẫu tải tại đây.
 
Thời hạn nộp: Trước ngày 27.03.2018


Chia sẻ bài viết lên facebook