Kết quả quét học phí đợt 1 học kỳ II năm học 2017-2018


Nhà trường xin thông báo đã có kết quả quét học phí đợt 1 học kỳ II năm 2017-2018 đề nghị sinh viên vào tài khoản sis kiểm tra. Những sinh viên chưa hoàn thành học phí đợt 1 sẽ bị kỷ luật theo Quy định: xem tại đây. Đề nghị sinh viên hoàn thành hoàn thành học phí vào đợt 2 quét từ thứ 2 ngày 02/04/18 đến 13/4/18.
 
PHÒNG CT CHÍNH TRỊ & CT SINH VIÊN
Chia sẻ bài viết lên facebook