Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ học bổng Lawrence S.Ting năm học 2018-2019


Căn cứ vào Thông báo số 02-2018/LSTF của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting về việc triển khai chương trình học bổng Lawrence S.Ting năm học 2018-2019; căn cứ tiêu chí xét chọn của học bổng, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng Lawrence S.Ting với các nội dung sau:
 1. Đối tượng xét chọn:
- Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập từ khá trở lên, chưa đăng ký học bổng tài trợ nào trong năm học 2018-2019.
- Không xét hồ sơ của: sinh viên hệ liên thông (Cử nhân lên kỹ sư và Cao đẳng chuyển hệ), sinh viên trình độ năm cuối hệ kỹ sư K58 và hệ cử nhân K59.
 1. Loại học bổng:
 • Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc (4 suất): Yêu cầu kết quả học tập GPA kỳ 20171 từ 3.2 trở lên.
 • Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó (5 suất): Yêu cầu kết quả học tập GPA kỳ 20171 từ 2.8 trở lên.
 1. Số lượng học bổng: 09 suất, trị giá 10.000.000 VNĐ/suất. Học bổng được chia làm 2 kỳ, mỗi kỳ 5.000.000 đồng.
 2. Hồ sơ gồm:
 • 02 Đơn xin cấp học bổng theo mẫu có dán ảnh (01 bản tiếng Anh: tải tại đây và 01 bản tiếng Việt: tải tại đây).
 • Bảng điểm kỳ 20171 (có xác nhận của Viện hoặc Phòng Đào tạo).
 • 01 Bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (sinh viên tự viết ghi rõ lý lịch, cảm tưởng và nguyện vọng của bản thân).
 • 02 Thư giới thiệu của 02 Giảng viên trực tiếp giảng dậy (có xác nhận của Viện).
 • 01 Bản thành tích hoạt động phục vụ xã hội của bản thân (Có xác nhận của đơn vị tổ chức).
 • 01 Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ HTCĐ Lawrence S.Ting (tham khảo trong trang web của Quỹ: www.lawrencestingfund.org). Sinh viên có thể viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
 • Giấy xác nhận các thành tích khen thưởng khác (nếu có).
 • Sinh viên đăng ký Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó phải có Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình của địa phương (Hộ nghèo, Cận nghèo…).
 1. Hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 20/04/2018.
 2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).
CHÚ Ý:
 1. Học bổng Lawrence S.Ting được chia làm 2 kỳ. Sau khi kết thúc học kỳ 1 năm học 2018-2019, sinh viên phải nộp bảng điểm và giấy xác nhận có tham gia công tác xã hội trong học kỳ 1 để nhà trường tập hợp và báo cáo Quỹ. Nếu thành tích học tập không đạt yêu cầu hoặc sinh viên không có giấy xác nhận tham gia công tác xã hội học kỳ 1 thì sẽ không được nhận học bổng trong học kỳ 2.
 2. Tiền học bổng sẽ được chuyển khoản hàng tháng (Mỗi tháng 1 triệu đồng) cho sinh viên thông qua ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank). Sinh viên được nhận học bổng phải tự mở tài khoản do mình đứng tên chủ tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank và nộp số tài khoản cho nhà trường. Nhà trường sẽ gửi email thông báo cụ thể cho 09 sinh viên được nhận học bổng về việc mở tài khoản sau khi có kết quả xét duyệt.
Chia sẻ bài viết lên facebook