Thông báo điều chỉnh thời gian quét học phí đợt 2 học kỳ II năm học 2017-2018


Do thời gian điều chỉnh đăng ký học tập kỳ 2B học kỳ 20172 kéo dài, vì vậy Nhà trường sẽ điều chỉnh thời gian thu học phí đợt 2 của học kỳ 20172 như sau:
1-Thời gian thu học phí (thu qua tài khoản Ngân hàng): Từ 08h00 thứ hai ngày 23/04/2018 đến 18h00 thứ 6 ngày 04/05/2018 (Sinh viên phải nộp đủ học phí trong đợt 2).
2- Hình thức thu: qua tài khoản thu học phí của sinh viên tại Ngân hàng VietinBank.
- Để biết số tiền phải nộp, sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang cổng thông tin đào tạo: http://ctt-daotao.hust.edu.vn.
3- Những điều sinh viên cần chú ý:
- Để việc thu học phí được thành công trong tài khoản phải có số tiền dư tối thiểu 70.000đ so với tổng số tiền phải đóng để đảm bảo duy trì tài khoản.
- Sinh viên, phụ huynh khi nộp tiền vào tài khoản để đóng học phí tại bất kỳ chi nhánh nào của VietinBank trên toàn quốc sẽ được miễn phí nộp tiền.
- Sinh viên không hoàn thành học phí đúng thời hạn sẽ bị khóa tài khoản SIS, không được công nhận điểm học kỳ 20172 và tạm dừng học tập.
- Trường hợp sinh viên thay đổi số tài khoản cần lên phòng CTCT&CTSV (Bàn số 6, Phòng 104 Nhà C1) để đăng ký lại số tài khoản.
Sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ:
- Về mức học phí, học phần, cách tính học phí liên hệ với Phòng ĐTĐH – P201 nhà C1,   E-mail: hung.tranle@hust.edu.vn.
- Về tài khoản ngân hàng ATM, nợ học phí, cách thức thu học phí liên hệ với Phòng CTCT&CTSV-P104 nhà C1, ĐT: 024-38693108, E-mail: ctsv@hust.edu.vn.
Đề nghị tất cả các em sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung của kế hoạch thu học phí nói trên.

Chia sẻ bài viết lên facebook