Luận án tiến sĩ: Điều khiển bộ biến đổi đa bậc nguồn áp ứng dụng trong các nguồn điện phân tán có nối lưới - NCS Bùi Văn Huy


Ngày đăng: 04/01/2017
Tên luận án: Điều khiển bộ biến đổi đa bậc nguồn áp ứng dụng trong các nguồn điện phân tán có nối lưới
Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   Mã  số:  62520216                        
Nghiên cứu sinh: Bùi Văn Huy
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Nguyễn Văn Liễn
     2. TS. Trần trọng Minh
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Đề xuất thuật toán mới đảm bảo cân bằng điện áp trên các tụ một chiều trung gian.
  2. Đề xuất phương pháp điều chế cho bộ DC-AC-AC với thuật toán chuyển mạch khâu AC-AC theo kiểu biến tần ma trận.
  3. Thiết kế thành công cấu trúc điều khiển trao đổi công suất hai chiều bằng các phương pháp điều khiển PI, PR, tựa thụ động và tựa thụ động có khâu thích nghi tham số.
Bui Van Huy.rar Chia sẻ bài viết lên facebook