Danh sách sinh viên nhận Học bổng PTSC năm học 2017-2018


Nhà trường thông báo Danh sách 16 sinh viên được xét chọn nhận học bổng PTSC năm học 2017-2018. Căn cứ vào yêu cầu của Nhà tài trợ, trong tổng số 16 suất học bổng có 6 suất dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt và 10 suất dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:
Danh sách chi tiết: xem tại đây
Các em sinh viên có tên trong Danh sách đề xuất nhận học bổng sẽ phải nộp hồ sơ cho nhà trường.
1. Hồ sơ gồm:
- Sinh viên nhận Học bổng Xuất sắc: nộp đơn xin học bổng theo mẫu (có dán ảnh 3 x 4) xem tại đây
- Sinh viên nhận Học bổng Nghèo học tốt nộp hồ sơ gồm:
+ Đơn xin học bổng theo mẫu (có dán ảnh 3 x 4) xem tại đây
+ Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo hoặc Đơn trình bày hoàn cảnh gia đình có xác nhận của địa phương.
2. Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2018
3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (bàn 3).
Lưu ý: Sinh viên nào không nộp hồ sơ sẽ không được nhận học bổng và Nhà trường sẽ xét bổ sung thay thế sinh viên khác.

Chia sẻ bài viết lên facebook