Thông báo trả kết quả khám sức khỏe cho SV cuối khóa tham gia khám sức khỏe từ ngày 07/5/2018 đến 15/5/2018


Nhà trường đã có Kết quả khám sức khỏe cho SV cuối khóa (đợt khám sức khỏe từ ngày 07/5/2018 đến 15/5/2018). Kết quả khám sức khỏe này giúp các em sinh viên làm Hồ sơ xin việc.
Đề nghị các em sinh viên mang thẻ sinh viên (hoặc CMND) đến Trung tâm Y tế Bách Khoa để nhận Kết quả khám sức khỏe.
 
Thời gian: Từ ngày 26/06/2018 đến 06/07/2018 (từ thứ 2 đến thứ 6)
  • Sáng: từ 8h00 đến 11h00
  • Chiều: từ 13h45 đến 16h15
  • Địa điểm: số 5 Tạ Quang Bửu
Chia sẻ bài viết lên facebook