Thông báo về việc kéo dài thời hạn đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172B


THÔNG BÁO MỞ RỘNG THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 20172B


Phòng Đào tạo đại học thông báo kéo dài thời gian mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20172B như sau:
  1. Thời hạn cũ: kết thúc đăng ký lúc 17:00 ngày thứ sáu 06/7/2018
  2. Thời hạn mới: kết thúc đăng ký lúc 17:00 ngày thứ ba 10/7/2018
 
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chia sẻ bài viết lên facebook