Thông báo sinh viên lên nhận Chứng nhận Học bổng Khuyến khích tài năng


Nhà trường xin thông báo các em sinh viên có tên trong Danh sách lên nhận Chứng nhận học bổng Khuyến khích tài năng tại Phòng 103 - C1 (Bàn 3).
Chia sẻ bài viết lên facebook