Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20172B


THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20172B
 1. Sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp tại:
Truy nhập tài khoản sinh viên (SIS) à mục Đăng ký học tập” à “Đăng ký tốt nghiệp” để xem kết quả xét tốt nghiệp từ 14:00 13/7/2018 (thứ sáu)
 1. Trong trường hợp có thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp cần thực hiện:
 • Gửi thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp qua email tới tất cả các địa chỉ sau:
huong.nguyenthi1@hust.edu.vn  
ninh.lequang@hust.edu.vn
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Chú ý trong phần Subject của email gửi đi cần ghi đúng cú pháp
MSSV-Thắc mắc TN- Kỳ                 Ví dụ:   20141234 – Thắc mắc TN – 20171B
Sinh viên bắt buộc phải sử dụng email được nhà trường cấp để gửi các thắc mắc. Các email gửi từ Gmail, Yahoo mail…hoặc không đúng hướng dẫn sẽ không được xử lý. Sinh viên không xóa email đã gửi để làm cơ sở xem xét sau này (nếu cần).
 • Mẫu đơn có tại: Cổng thông tin đào tạo à Đào tạo đại học à Biểu mẫu – Hướng dẫn à Biểu mẫu về xét nhận Đồ án (Khóa luận) tốt nghiệp, xét tốt nghiệp ra trường
(Sinh viên cần chuyển đơn sang định dạng PDF khi gửi kèm email)
 • Sinh viên không sử dụng được email trường cấp sẽ phải nộp đơn trực tiếp tại 201-C1.
 1. Thời hạn nhận thắc mắc (qua email hoặc trực tiếp nộp đơn):
 • Từ 14:00 ngày 13/7/2018 đến 17:00 ngày 25/7/2018.
 • Các thắc mắc gửi sau 17:00 ngày 25/7/2018 sẽ không được giải quyết dưới bất cứ hình thức nào vì cần chuẩn bị in bằng tốt nghiệp và bảng điểm để kịp thời điểm phát bằng ngày 25/8/2018.
 1. Thời hạn có kết quả xử lý các thắc mắc về xét tốt nghiệp:
 • Sinh viên có trách nhiệm theo dõi kết quả xử lý thắc mắc (hàng ngày).
 • Phòng ĐTĐH sẽ thực hiện việc chạy xét tốt nghiệp theo các đợt, kết quả sẽ ghi rõ thuộc đợt 1, đợt 2…
 1. Các lưu ý khác:
 • Sinh viên cần kiểm tra các thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi sinh để chuẩn bị làm bằng tốt nghiệp. Nếu thông tin có sai sót cần mang Giấy khai sinh và gặp cô Sơn (bàn số 7 phòng 202-C1) để điều chỉnh.
 • Từ 14:00 ngày 17/7/2018: sinh viên có kết quả xét tốt nghiệp đạt có thể đăng ký từ tài khoản SIS để nhận “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời”. Sinh viên đã đăng ký sẽ nhận giấy này tại Viện chuyên ngành.
Riêng các sinh viên thuộc Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao, Kỹ sư tài năng sẽ nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Bàn 4 phòng 201-C1.
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chia sẻ bài viết lên facebook