Thông báo kiểm tra thông tin sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 20172-B và nộp kinh phí làm bằng.


THÔNG BÁO

 
Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2017 2B và nộp kinh phí cập nhật hết ngày 26.07.2018.
Danh sách sinh viên đăng ký xem tại đây
 Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu còn bị lệch so với giấy khai sinh chính thì làm đơn theo mẫu dưới và nộp kèm bản photo giấy khai sinh chính .
Những sinh viên chưa nộp tiền và giấy khai sinh, thông tin cần chỉnh sửa nộp tại:          Đào tạo đại học C1 -202 ( bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu                          
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

Tải mẫu chỉnh sửa tại đây

Phòng Đào tạo Đại học
 
  
Thời hạn nộp: Trước ngày 25.07.2018

 

Chia sẻ bài viết lên facebook