Thông báo thời khoá biểu dự kiến kỳ 20181


Phòng đào tạo đại học thông báo

Thời khoá biểu dự kiến của các học phần mở lớp đăng ký kỳ 20181 cập nhật chiều ngày 30/07/2018. Tải tại đây

Chú ý:
  • K62 nhà trường đã đăng ký chuẩn một số môn theo kỳ, vì vậy các em K62 kiểm tra TKB và điều chỉnh đăng ký (xoá, thêm, bổ sung, thay đổi) trong thời gian thông báo.
  • Riêng khối D K62: các sinh viên phải chọn đăng ký các lớp của học phần tự chọn (FL1431-Tiếng Nhật 1, FL1441-Tiếng Trung 1, FL1421-Tiếng Pháp 1)
Chia sẻ bài viết lên facebook