Học bổng tài trợ của Quỹ học bổng Lotte năm học 2018-2019


1. Đối tượng xét chọn: Sinh viên K59, K60 ngành Cơ khí, Công nghệ thông tin và Điện.

2. Loại học bổng:

Học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt: sinh viên đạt kết quả học tập GPA học kỳ 2 năm học 2017-2018 từ 3.2 trở lên.

Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó: sinh viên đạt kết quả học tập GPA học kỳ 2 năm học 2017-2018 từ 2.8 trở lên.

+ Không xét hồ sơ của sinh viên hệ liên thông: Cử nhân lên kỹ sư và Cao đẳng chuyển hệ.

+ Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2018-2019.

3. Số lượng học bổng: 10 suất. Trong đó nhà tài trợ sẽ dành 50% số suất học bổng cho sinh viên có kết quả học tập tốt và 50% số suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó. Trị giá 300 USD/suất.

4. Các bước đăng ký học bổng:

+ Bước 1: Sinh viên đăng ký online TẠI ĐÂY. Hạn đăng ký online: trước ngày 12/08/2018.

+ Bước 2: Sau khi Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển trên Cổng thông tin đào tạo, những sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng sẽ phải nộp hồ sơ bản cứng.

Chia sẻ bài viết lên facebook