Thông báo về việc Điều chỉnh thời gian thu học phí đợt 2 Học kỳ hè năm học 2017-2018 (HK20173)


Nhà trường điều chỉnh thời gian thu học phí đợt 2 của học kỳ 20173 như sau:
-Thời gian thu cũ: Từ 08h00 thứ 2 ngày 13/08/2018 đến 17h00 thứ 6 ngày 17/08/2018.
- Thời gian thu mới : Từ 08h00 thứ hai ngày 27/08/2018 đến 18h00 thứ 6 ngày 31/08/2018.
Đề nghị tất cả các em sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành kế hoạch thu học phí nói trên.

Chia sẻ bài viết lên facebook