Thông báo về việc trả dây đeo thẻ sinh viên cho sinh viên K63


Hiện Nhà trường đang làm dây đeo thẻ sinh viên cho sinh viên K63, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 9/9/2018.
Lịch cụ thể phát dây đeo thẻ cho sinh viên, Nhà trường sẽ thông báo cho lớp trưởng các lớp đến nhận dây đeo thẻ cho các em.
Chia sẻ bài viết lên facebook