Thông báo lịch hướng dẫn sử dụng hệ thống học online của các lớp FL0400 và FL0500


PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Sinh viên đã đăng ký thành công các mã lớp mở cho chương trình nâng cao trình độ tiếng anh theo phương pháp Blended Learning (FL0400 - TOEIC 400 và FL0500 - TOEIC 500)
Để được hướng dẫn sử dụng hệ thống học online các bạn có mặt theo lịch:
Ngày thứ 7 (08/09/2018)
Kíp 1 thời gian từ 09h00 đến 10h00 
  • Học phần FL0400 các mã lớp từ 107192, 107193, 107194, 107195, 107200, 107201 có mặt tại phòng D3-201
  • Học phần FL0400 các mã lớp từ 107202, 107203, 107209, 107210, 107211, 107212 có mặt tại phòng D3-301
  • Học phần FL0400 các mã lớp từ 107215, 107216, 107217, 107218, 107219, 107220 có mặt tại phòng D3-401

Kíp 2 thời gian từ 10h10 đến 11h10 
  • Học phần FL0400 các mã lớp từ 107221, 107222, 107223, 107224, 107226, 107227 có mặt tại phòng D3-201
  • Học phần FL0400 các mã lớp từ 107228, 107229, 107300, 107301, 107302, 107308, 107309 có mặt tại phòng D3-301
  • Học phần FL0500 các mã lớp từ 107196, 107197, 107198, 107199, 107204, 107205, 107213,107214 có mặt tại phòng D3-401

(Chú ý: sinh viên có mặt đúng giờ để nghe hướng dẫn) Chia sẻ bài viết lên facebook