Thông báo danh sách các bạn SV K63 chưa nộp giấy tờ minh chứng Ưu tiên đối tượng.


PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Sinh viên K63 có đối tượng ưu tiên 01 đến 07 cần bổ sung minh chứng đối tượng,
Danh sách K63 chưa nộp minh chứng xem tại đây
Hạn nộp minh chứng là thứ 6 ngày 14/09/2018 (gặp cô Hạnh bàn số 4 phòng 202A-C1) 
Chú ý: bản gốc và bản photo công chứng để đối chiếu.


Chia sẻ bài viết lên facebook