Thông báo về việc làm thẻ BHYT năm 2019 cho sinh viên từ khóa 62 trở về trước


Quy định chung về việc làm thẻ BHYT năm 2019: 
Nhà trường sẽ tiến hành làm thẻ BHYT năm 2019 cho sinh viên các khóa từ K62 trở về trước. Giá trị thẻ BHYT năm 2019 được quy định đối với từng khóa như sau:

1. Đối với sinh viên K61-62: giá trị thẻ BHYT từ 01/01/2019 đến 31/12/2019, tương ứng với số tiền là 525.420 đồng.
2. Đối với sinh viên K60 hệ kỹ sư: giá trị thẻ BHYT từ 01/01/2019 đến 31/12/2019, tương ứng với số tiền là 525.420 đồng.
3. Đối với sinh viên K60 hệ cử nhân và sinh viên các khóa khác: giá trị thẻ BHYT từ 01/01/2019 đến 30/08/2019, tương ứng với số tiền 350.280 đồng
       
Cách thức nộp tiền BHYT
: sinh viên sẽ nộp tiền BHYT cùng với học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 qua tài khoản ATM tại ngân hàng Vietinbank (tài khoản nộp học phí).


Đối với các em sinh viên đã có thẻ BHYT theo đối tượng khác, gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội… hay những sinh viên đã tham gia BHYT tại Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp bản Photo thẻ BHYT để được miễn làm thẻ BHYT năm 2019 theo diện Học sinh Sinh viên tại Trường. Nhà trường đã có thông báo nộp bản photocopy BHYT từ tháng 6/2018. Chi tiết: xem tại đây
 
Những sinh viên chưa kịp nộp trong tháng 6 sẽ nộp bổ sung theo kế hoạch sau:
Thời hạn nộp: Trước 17h00 ngày 28/09/2018. 
Địa điểm: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).
 

Chia sẻ bài viết lên facebook