Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2018


 
STT Chương trình đào tạo Ngành Nội dung CTĐT
1 Kỹ thuật Cơ khí động lực Kỹ thuật Cơ khí động lực Xem chi tiết
2 Kỹ thuật ô tô Kỹ thuật ô tô Xem chi tiết
3 Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường Xem chi tiết
4 Quản lý tài nguyên và môi trường Quản lý tài nguyên và môi trường Xem chi tiết
5 Công nghệ may Công nghệ dệt, may Xem chi tiết
6 Kỹ thuật dệt Công nghệ dệt, may Xem chi tiết
7 Kỹ thuật nhiệt Kỹ thuật nhiệt Xem chi tiết
8 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Xem chi tiết
9 Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Xem chi tiết
10 Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm Công nghệ thực phẩm Xem chi tiết
11 Hóa học Hóa học Xem chi tiết
12 Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu Kỹ thuật hóa học Xem chi tiết
13 Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật hóa học Xem chi tiết
14 Vật lý kỹ thuật Vật lý kỹ thuật Xem chi tiết
15 Vật lý lý thuyết và vật lý toán Vật lý lý thuyết và vật lý toán Xem chi tiết
16 Khoa học và công nghê nano Vật lỹ kỹ thuật Xem chi tiết
17 Kỹ thuật hạt nhân Kỹ thuật hạt nhân Xem chi tiết
18 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Xem chi tiết
19 Quản lý kinh tế Quản lý kinh tế Xem chi tiết
20 Toán-tin Toán-tin Xem chi tiết
21 Sư phạm kỹ thuật Lý luận và phương pháp dạy học Xem chi tiết
22 Môi trường cảm thụ đa phương tiện và tương tác Khoa học máy tính Xem chi tiết
23 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Xem chi tiết
24 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Xem chi tiết
25 Quản lý kỹ thuật - Công nghệ Quản lý công nghiệp Xem chi tiết
26 Kỹ thuật cơ điện tử Kỹ thuật cơ điện tử Xem chi tiết
27 Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật cơ khí Xem chi tiết
28 Khoa học và kỹ thuật vật liệu(VL kim loại) Khoa học vật liệu Xem chi tiết
29 Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (VK kim loại) Kỹ thuật vật liệu Xem chi tiết
30 Kỹ thuật Viễn thông Kỹ thuật Viễn thông Xem chi tiết
31 Kỹ thuật Điện tử Kỹ thuật Điện tử Xem chi tiết
32 Kỹ thuật Y sinh Kỹ thuật Y sinh Xem chi tiết
33 Mạng Internet vạn vật và Phương tiện số Kỹ thuật máy tính Xem chi tiết
34 Khoa học máy tính Khoa học máy tính Xem chi tiết
35 Mạng máy tính và An toàn thông tin Công nghệ thông tin Xem chi tiết
36 KT phần mềm và Hệ thống thông tin Công nghệ thông tin Xem chi tiết
37 Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính Xem chi tiết
38 Khoa học Vật liệu (VLĐT) Khoa học Vật liệu Xem chi tiết
39 Kinh tế học Kinh tế học Xem chi tiết
40 Quản lý công nghiệp Quản lý công nghiệp Xem chi tiết
 
 

Chia sẻ bài viết lên facebook