Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ xét chọn học bổng Công ty Nhật Minh năm học 2018-2019


Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ bản cứng để tham gia xét chọn Học bổng công ty Nhật Minh năm học 2018-2019.

Hồ sơ gồm:

  • Đơn xin học bổng (Sinh viên tự viết tay, không đánh máy).
  • Sơ yếu lý lịch theo mẫu (Phòng CTCT&CTSV sẽ xác nhận khi sinh viên đến nộp hồ sơ): tải tại đây
  • Đơn trình bày hoàn cảnh gia đình (có xác nhận của địa phương).
  • Bảng điểm kết quả học tập có tính GPA kỳ 20171 và 20172 (Sinh viên xin bảng điểm có tính GPA tại Phòng Đào tạo đại học).

Hạn nộp hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ trước 17h00, ngày 04/10/2018

Địa điểm: Phòng 103 - C1 (bàn 3).
 

Xem danh sách tại đây


Chia sẻ bài viết lên facebook