Chương trình học bổng tài trợ của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam


Căn cứ vào nội dung Thông báo của Công ty Toyota gửi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng tài trợ năm học 2018-2019; căn cứ tiêu chí xét chọn học bổng, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng của công ty Toyota với các nội dung sau:

1. Đối tượng xét chọn:

- Sinh viên K60 và sinh viên hệ kỹ sư K59 thuộc các Viện: Cơ khí, Cơ khí động lực (ưu tiên ngành Ô tô) và Môi trường. 

- Không xét hồ sơ của sinh viên hệ liên thông: Cử nhân lên kỹ sư và Cao đẳng chuyển hệ.

- Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2018-2019.  

2. Điều kiện đăng ký học bổng (xếp theo thứ tự ưu tiên như sau):

- Kết quả học tập CPA từ 3.0 trở lên.

- Xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên.

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đạt kết quả cao trong nghiên cứu khoa học.

3. Số lượng học bổng: 9 suất. Trị giá 6.000.000 VNĐ/suất.

4. Các bước đăng ký:

  • Bước 1: Sinh viên đăng ký online trước ngày 04/10/2018 tại đây
  • Bước 2: Sau khi sơ loại hồ sơ Nhà trường sẽ thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ bản cứng.
Chia sẻ bài viết lên facebook