Lễ trao bằng Tiến sĩ năm 2018


Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ cho NCS bảo vệ trước ngày 1 tháng 7 năm 2018
Thời gian: 14 giờ 30, thứ Tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018.
Địa điểm : Hội trường C2 - Trường ĐH Bách khoa HN.
Lưu ý : Nghiên cứu sinh có mặt từ 13 giờ 00 để ký sổ nhận bằng, nhận Mũ, Áo lễ phục.
Nghiên cứu sinh (vì lý do công tác) không tham dự buổi lễ nhận bằng phải thông báo cho Phòng Đào tạo.
Nghiên cứu sinh nhận giấy mời Giáo hiên hướng dẫn tham dự buổi lễ tại Phòng Đào tạo (Phòng 315 nhà C1) từ ngày 1/10/2018.
Chia sẻ bài viết lên facebook