Lịch học Triết học khóa 2018B


Phòng Đào tạo xin thông báo lịch học triết học khóa 2018B trong file đính kèm. Học viên các khóa đăng ký học lại học phần triết học cùng khóa 2018B từ ngày 01/10/2018 đến 08/10/2018 tại Phòng 315-C1, Trường ĐHBK HN.

Chi tiết lịch học Chia sẻ bài viết lên facebook