Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hệ thống hạn chế trượt quay của bánh xe ô tô trên cơ sở hệ thống phanh khí nén có ABS - NCS Lê Anh Vũ


Ngày đăng: 02/102018
Tên luận án: Nghiên cứu hệ thống hạn chế trượt quay của bánh xe ô tô trên cơ sở hệ thống phanh khí nén có ABS
Ngành: Kỹ thuật Cơ khí động lực Mã số: 9520116
Nghiên cứu sinh: Lê Anh Vũ
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Hồ Hữu Hải
2. PGS. TS. Dương Ngọc Khánh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Nghiên cứu đề xuất được hệ thống hạn chế hiện tượng trượt quay của bánh xe bánh xe ô tô trên cơ sở hệ thống phanh khí nén có ABS, mô hình mô phỏng chuyển động thẳng của ô tô có xét đến vai trò của vi sai. Kết quả mô phỏng một số trường hợp làm việc của ô tô cho thấy mô hình mô phỏng đã phản ánh được quy luật thực tế và có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện hệ thống ABS, TCS, ESP cho ô tô tải sử dụng phanh khí nén.
2. Luận án đã đề xuất thuật toán điều khiển lô gíc điều khiển trạng thái làm việc của các van chấp hành. Bằng phương pháp mô phỏng, luận án đã tiến hành xác định giá trị ngưỡng điều khiển theo độ trượt cho hệ thống điều khiển chống trượt quay bánh xe chủ động của ô tô tải 4x2. Kết quả mô phỏng cho thấy ngưỡng điều khiển trượt đã giúp cải thiện rõ rệt khả năng chuyển động của ô tô trên đường có hệ số bám không đồng nhất, đặc biệt là khi hệ số bám một bên đường rất thấp.
3. Luận án đã nghiên cứu chế tạo tích hợp hệ thống chống trượt quay bánh xe bằng điều khiển tác động phanh bánh xe chủ động với hệ thống phanh khí nén có ABS (Anti-lock Brake System). Hệ thống chống trượt quay bánh xe chủ động được lắp đặt trên ô tô tải 4x2 và thực nghiệm trên các đường hệ số bám không đồng nhất. Các kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống chống trượt quay bánh xe chủ động đã hạn chế được độ trượt bánh xe chủ động và tăng lực kéo của ô tô từ đó nâng cao khả năng tăng tốc của ô tô. 

Nội dung luận án Chia sẻ bài viết lên facebook