Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu điều khiển hệ thống động lực của ô tô tải nhằm hạn chế trượt quay bánh xe chủ động - NCS Trần Văn Thoan


Ngày đăng: 02/10/2018
Tên luận án: Nghiên cứu điều khiển hệ thống động lực của ô tô tải nhằm hạn chế trượt quay bánh xe chủ động
Ngành: Kỹ thuật Cơ khí động lực Mã số: 9520116
Nghiên cứu sinh: Trần Văn Thoan
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Hồ Hữu Hải
2. PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Luận án đã xây dựng mô hình mô phỏng chuyển động thẳng của ô tô tải sử dụng động cơ diesel. Các kết quả mô phỏng chuyển động của ô tô trên các loại đường đặc trưng phù hợp với quy luật thực tế, cho thấy mô hình có thể tin cậy được và có thể sử dụng để nghiên cứu khảo sát hiện tượng trượt quay cũng như chống trượt quay của bánh xe chủ động trong quá trình chuyển động trên đường có hệ số bám thấp.
  2. Luận án đã đề xuất cấu trúc và thuật toán điều khiển hệ thống chống trượt quay bánh xe chủ động, ứng dụng bộ điều khiển PID để điều khiển mức tải động cơ bù trừ với mức ga người lái để sai lệch giữa độ trượt thực tế của bánh xe và độ trượt mong ước của bánh xe chủ động là nhỏ nhất. Bộ điều khiển chống trượt quay bánh xe chủ động tác động điều khiển giảm mức tải động cơ cho phù hợp với khả năng bám của đường nhằm hạn chế sự trượt quay của bánh xe, giúp cải thiện khả năng tăng tốc của xe. Các kết quả mô phỏng cho thấy bộ điều khiển có thể sử dụng để chế tạo nhằm chống trượt quay của bánh xe chủ động trong quá trình chuyển động trên đường có hệ số bám thấp.
  3. Hệ thống chống trượt quay bánh xe chủ động được lắp đặt trên ô tô tải 4x2 và thực nghiệm trên các đường hệ số bám thấp. Các kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống chống trượt quay bánh xe chủ động đã hạn chế được độ trượt bánh xe chủ động và nâng cao khả năng tăng tốc của ô tô.
Nội dung luận án Chia sẻ bài viết lên facebook