Kiểm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20173


Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20173 thành công kiểm tra thông tin của mình trước khi làm bằng.
Chú ý: sinh viên nộp lệ phí làm bằng và giấy khai sinh (bản photo công chứng) tại Viện. Thời gian đến trước ngày 19/10/2018 
Chia sẻ bài viết lên facebook