Kết quả xét cấp cấp học bổng hỗ trợ học tập đợt 1 cho sinh viên K63Hội đồng xét cấp học bổng Trường xin thông báo kết quả xét cấp học bổng hỗ trợ học tập đợt 1 đối với những sinh viên K63 đã đăng ký online như sau:
  1. Sinh viên đủ điều kiện xét cấp học bổng: Có 31 hồ sơ sinh viên đăng ký online đợt 1 đủ điều kiện được cấp học bổng hỗ trợ học tập: Xem Danh sách tại đây
  2. Hoàn thiện hồ sơ cấp học bổng:Những sinh viên đủ điều kiện trong danh sách nói trên hoàn thiện hồ sơ bản cứng để Trường hậu kiểm (so sánh với hồ sơ khai báo online) để công nhận kết quả chính thức, hồ sơ gồm có:
  • Phiếu đăng ký xét cấp học bổng hỗ trợ học tập có xác nhận của chính quyền địa phương nơi sinh viên cư trú.
  • Hồ sơ minh chứng hoàn cảnh gia đình khó khăn (giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn) có xác nhận của UBND Xã/ Phường nơi gia đình sinh viên cư trú.
  • Bản sao có công chứng chứng nhận các thành tích về học tập và hoạt động phong trào đã đạt được (nếu có). 
  1. Thời gian hoàn thành việc nộp hồ sơ: Trước 17h00, ngày 19/10/2018.
  2. Địa điểm: Phòng 103 nhà C1 (Bàn số 3).
Lưu ý: Những sinh viên thuộc đối tượng chế độ chính sách được miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước sẽ không được cấp học bổng hỗ trợ học tập nhưng vẫn có thể đăng ký xét cấp học bổng tài năng nếu đủ điều kiện theo quy đinh.

Chia sẻ bài viết lên facebook