Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano lai trên cơ sở hạt nano bạc và nano carbon định hướng ứng dụng trong kháng khuẩn và cảm biến quang SERS - NCS Ngô Xuân Đinh


Ngày đăng: 27/02/2017

Tên luận án: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano lai trên cơ sở hạt nano bạc và nano carbon định hướng ứng dụng trong kháng khuẩn và cảm biến quang SERS

Chuyên ngành: Vật liệu điện tử Mã số: 62440123

Nghiên cứu sinh: Ngô Xuân Đinh

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Lê Anh Tuấn     2. PGS. TS. Nguyễn Văn Quy

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

                1. Đã xây dựng thành công quy trình chế tạo các vật liệu nano chức năng gồm hạt nano bạc (Ag-NPs), vật liệu nano lai giữa hạt nano bạc với ống nano carbon đa tường (Ag/MWCNTs) và vật liệu nano lai giữa hạt nano bạc và graphene oxit (Ag/GO) bằng phương pháp hóa học. Hình dạng và kích thước của hạt nano bạc có thể được tối ưu dựa trên việc điều khiển các thông số công nghệ như nguồn sáng (bức xạ UV, ánh sáng mặt trời), độ pH của dung dịch và các chất hoạt động bề mặt (axit oleic, PVP, Tween 80). Thêm vào đó, việc sử dụng bức xạ mặt trời có thể nâng cao chất lượng tinh thể của vật liệu nano.

                2. Chúng tôi đã chứng minh được khả năng ứng dụng của các hệ vật liệu nano lai cho các ứng dụng kháng khuẩn tiên tiến. Các kết quả phân tích của chúng tôi cho thấy các hệ vật liệu nano lai (Ag/MWCNTs và Ag/GO) thể hiện hoạt lực kháng khuẩn đáng chú ý với cả hai chủng vi khuẩn truyền nhiễm E. coli và S. aureus. Hơn nữa, những vật liệu nano lai này thể hiện khả năng kháng khuẩn cao hơn so với hạt nano bạc đơn lẻ. Các kết quả phân tích siêu cấu trúc của chúng tôi về sự tương tác của các vật liệu nano chức năng với hai chủng vi khuẩn E. coli và S. aureus đã cung cấp những hiểu biết đầy đủ hơn về cơ chế kháng khuẩn của các hệ vật liệu nano.

3. Đã thử nghiệm thành công hệ vật liệu nano lai cho cảm biến quang SERS phát hiện chất màu xanh methylene trong nước. Cảm biến dựa trên vật liệu nano lai có khả năng phát hiện xanh methylene trong khoảng 1-70 ppm với hệ số tăng cường tán xạ Raman cao 2,41.107.

Ngo Xuan Dinh.rar
Chia sẻ bài viết lên facebook