Thông báo lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20162 đợt A-AB-B


PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÔNG BÁO LỊCH THI

                  Mã lớp 660939 Thi Tuần 44 thứ 2 ngày 19/06/2017 kíp 1-2 tại C3-311
                  
Mã lớp 660940 Thi Tuần 44 thứ 2 ngày 19/06/2017 kíp 1-2 tại C3-306
 

Chia sẻ bài viết lên facebook