Thông báo các bạn sinh viên có nhu cầu mua dây đeo thẻ sinh viên


1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên các khóa.
2. Thủ tục đăng ký: Sinh viên đăng ký tổng hợp danh sách theo lớp hoặc theo nhóm (nộp cho lớp trưởng hoặc nhóm trưởng) đến đăng ký mua tại Bàn số 4 - P.103 - Nhà C1.
3. Thời gian đăng ký mua:
Sinh viên đến đăng ký mua vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Kinh phí dây đeo thẻ sinh viên: 25.000 đ/bộ

Chia sẻ bài viết lên facebook