Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu dao động của kết cấu vỏ composite đối xứng trục bằng phương pháp phần tử liên tục - NCS Lê Thị Bích Nam


Ngày đăng: 15/10/2018
Tên luận án: Nghiên cứu dao động của kết cấu vỏ composite đối xứng trục bằng phương pháp phần tử liên tục.
Ngành: Cơ học                         Mã số: 9440109
Nghiên cứu sinh: Lê Thị Bích Nam
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường
     2. GS. TS. Trần Ích Thịnh
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.     Luận án đã nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử liên tục để xây dựng ma trận độ cứng động lực cho các phần tử liên tục mới, bổ sung vào thư viện sẵn có các phần tử liên tục cho các kết cấu kim loại và composite: các phần tử vành, vành composite trên nền đàn hồi, vỏ trụ composite được bao quanh bởi nền đàn hồi Pasternak, vỏ nón composite bao quanh bởi nền đàn hồi Pasternak, vỏ trụ composite chuyển động quay và vỏ nón composite chuyển động quay.
2.     Nghiên cứu đã xây dựng được thuật toán ghép nối nối tiếp và song song các phần tử liên tục để giải quyết các bài toán kết cấu composite phức tạp: vỏ liên hợp trụ-vành-nón, vỏ trụ có gân gia cường dạng vành.
3.     Luận án đã áp dụng thành công các mô hình và thuật toán nêu trên để xây dựng chương trình tính (trên Matlab)  khảo sát dao động tự do của các kết cấu vỏ composite đối xứng trục khác nhau, đặc biệt là một số kết cấu vỏ liên hợp composite phức tạp đối xứng trục hầu như chưa được các nghiên cứu khác đề cập đến: vỏ ghép nối trụ-vành-nón, vỏ trụ bậc bao quanh bởi nền đàn hồi, vành bậc trên nền đàn hồi thuần nhất và không thuần nhất và vỏ ghép nối trụ-nón bao quanh bởi nền đàn hồi không thuần nhất.
4.     Luận án đã khảo sát được ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau (điều kiện biên, thông số hình học của kết cấu, cấu trúc lớp vật liệu, nền đàn hồi, mode dao động, tốc độ quay…) lên tần số dao động tự do của kết cấu vỏ composite đối xứng trục khác nhau (dạng bậc, vỏ có gân, vỏ ghép nối, các vỏ này có tương tác với nền đàn hồi hoặc chuyển động quay), đặc biệt cho các kết cấu vỏ lần đầu được nghiên cứu nêu trên. Các kết quả này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Le Thi Bich Nam.rar  Chia sẻ bài viết lên facebook