Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tiện thép hợp kim 9XC sau tôi có gia nhiệt bằng laser - NCS Nguyễn Thành Huân


Ngày đăng: 15/10/2018
Tên luận án: Nghiên cứu tiện thép hợp kim 9XC sau tôi có gia nhiệt bằng laser
Ngành:          Kỹ thuật cơ khí                                    Mã số: 9520103
Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thành Huân
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. Trần Xuân Thái
     2. PGS.TS. Nguyễn Đức Toàn
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Thiết kế và chế tạo được hệ thống thí nghiệm tiện có gia nhiệt bằng laser.
2. Đánh giá ảnh hưởng của các thông số như: loại khí bảo vệ, công suất laser, thời gian nung nóng ban đầu, khoảng cách từ đầu laser đến bề mặt phôi, điểm đặt laser, tốc độ dịch chuyển vết laser trên phôi, bước tiến vết laser đến nhiệt độ bề mặt phôi và chiều sâu thấm nhiệt của chi tiết, khi được gia nhiệt bằng laser Nd:YAG.
3. Xây dựng được mô hình thực nghiệm mô tả nhiệt độ bề mặt phôi, chiều sâu thấm nhiệt phụ thuộc vào công suất laser (P), tốc độ dịch chuyển vết laser (v), bước tiến vết laser (s) khi dùng laser Nd:YAG gia nhiệt cục bộ vật liệu 9XC sau tôi trên máy tiện T6M16.
4. Xây dựng được mô hình thực nghiệm của nhám bề mặt, lực cắt thành phần, lực cắt tổng hợp và chiều cao mòn dao theo các thông số laser và thông số công nghệ cắt gọt khi tiện vật liệu 9XC sau tôi, trên máy tiện T6M16 có gia nhiệt bằng laser.
5. Đã tìm ra giải pháp nâng cao độ cứng lớp bề mặt chi tiết bằng phương pháp tiện có gia nhiệt bằng laser.
6. Đã đề xuất được bộ thông số công nghệ hợp lý để nhận được độ nhẵn bóng bề mặt cao, độ mài mòn dao nhỏ trong điều kiện nghiên cứu.

Nguyen Thanh Huan.rar  Chia sẻ bài viết lên facebook