Kết quả sát hạch bơi đầu khoá K63 và K62 năm học 2018-2019


KẾT QUẢ SÁT HẠCH BƠI ĐẦU KHOÁ K63 VÀ K62 ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH BƠI ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Khoa giáo dục thể chất tại địa chỉ: Tầng 2 nhà thi đấu Bách Khoa, ngõ 42 Tạ Quang Bửu.

Ngoài ra, sinh viên các khoá đã hoàn thành 5 học phần của chương trình giáo dục thể chất, có nhu cầu làm chứng chỉ giáo dục thể chất, lớp trưởng hoặc cán bộ lớp lập danh sách và gửi tới Khoa giáo dục thể chất địa chỉ 
: Tầng 2 nhà thi đấu Bách Khoa, ngõ 42 Tạ Quang Bửu. Chia sẻ bài viết lên facebook