Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu mô phỏng số bôi trơn thủy động ổ đầu to thanh truyền của động đốt trong - NCS Nguyễn Đình Tân


Ngày đăng: 27/10/2018
Tên luận án: Nghiên cứu mô phỏng số bôi trơn thủy động ổ đầu to thanh truyền của động đốt trong
Ngành: Kỹ thuật cơ khí      Mã số: 9520103
Nghiên cứu sinh: NGUYỄN ĐÌNH TÂN
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. Trần Thị Thanh Hải
     2. TS. Nguyễn Tiến Lưỡng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.     Mô phỏng số các đặc tính bôi trơn thủy động gồm trường áp suất, chiều dày màng dầu và độ lệch tâm giữa trục và bạc của ổ đầu to thanh truyền của động cơ đốt trong trên cơ sở giải các phương trình đặc trưng bằng phương pháp phần tử hữu hạn với ngôn ngữ lập trình Fortran.
2.     Sử dụng chương trình tính để tính toán đặc tính bôi trơn ổ đầu to thanh truyền của động cơ 5S-FE.
3.     So sánh kết quả tính toán đặc tính bôi trơn ổ đầu to thanh truyền của động cơ 5S-FE với kết quả tính toán bằng phần mềm ACCEL (là phần mềm của nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Poitiers- Cộng hoà Pháp phát triển để giải bài toán bôi trơn cho các hãng xe hơi).
4.     Đưa ra được ảnh hưởng của lực xiết bu lông tới áp suất và chiều dày màng dầu cũng như độ lệch tâm giữa trục và bạc của ổ đầu to thanh truyền động cơ 5S-FE.
5.     Trên cơ sở kết quả tính toán các đặc tính bôi trơn, tác giả đưa ra một số khuyến cáo đối với các cơ sở sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng ô tô về việc thay thế bạc lót cũng như thay thế các chi tiết của ổ đầu to thanh truyền.

Nguyen Dinh Tan.rar Chia sẻ bài viết lên facebook