Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện sử dụng các thiết bị D-FACTS - NCS Nguyễn Văn Minh


Ngày đăng: 23/10/2018
 
Tên luận án: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện sử dụng các thiết bị D-FACTS
Ngành: Kỹ Thuật điện Mã số: 9520201
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Minh
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. BẠCH QUỐC KHÁNH
     2. TS. PHẠM VIỆT PHƯƠNG
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Xây dựng mô hình mô phỏng động nhằm so sánh và đánh giá tác dụng của các thiết bị DVR và D-Statcom với các vấn đề chất lượng điện năng gồm sụt áp ngắn hạn do ngắn mạch và sóng hài trong lưới phân phối có xét những đặc điểm đặc thù của Việt Nam như lưới điện 3 pha, phụ tải 3 pha đối xứng, đặc điểm phụ tải công nghiệp sản xuất thép (phụ tải lò hồ quang điện).
2. Xây dựng mô hình và giải bài toán tối ưu ứng dụng tụ bù trong lưới phân phối nhằm giảm tổn thất và cải thiện chất lượng điện năng, có xét lưới điện có sóng hài do lò hồ quang điện sinh ra. Mô hình bài toán tính toán chế độ xác lập ở tần số sóng hài được xây dựng để tính toán tổn thất công suất do sóng hài và tổng mức biến dạng sóng hài nhằm phục vụ cho việc tính toán hàm mục tiêu và kiểm tra các ràng buộc của bài toán tối ưu vị trí tụ bù trong lưới phân phối. Toàn bộ các tính toán trên cũng như việc sử dụng công cụ giải là thuật toán di truyền được thực hiện trên Matlab.
3. Xây dựng mô hình và giải bài toán tối ưu chọn vị trí và công suất của các thiết bị DVR và D-Statcom để cải thiện sụt áp ngắn hạn do ngắn mạch, trong đó đề xuất mô hình toán mô tả tác dụng của các thiết bị trên được đưa vào bài toán tính toán ngắn mạch lưới phân phối. Đây được xem là đóng góp chính của nghiên cứu trong luận án.
 

Nguyen Van Minh.rar Chia sẻ bài viết lên facebook