Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu triệt tần số Doppler và khử nhiễu ICI trong hệ thống vô tuyến đường sắt tốc độ cao - NCS Trịnh Thị Hương


Ngày đăng: 26/102018
Tên luận án: Nghiên cứu triệt tần số Doppler và khử nhiễu ICI trong hệ thống vô tuyến đường sắt tốc độ cao
Ngành: Kỹ thuật viễn thông; Mã số: 9520208
Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Hương
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Vũ Văn Yêm
     2. PGS. TS. Nguyễn Duy Việt
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Xây dựng và mô phỏng đường cong Doppler trong các trường hợp thay đổi vận tốc điển hình của đường sắt tốc độ cao. Sau đó đề xuất thuật toán ước lượng và  bù CFO trong bốn trường hợp thay đổi vận tốc này.
  2. Đề xuất hai mô hình triệt dịch tần Doppler trong hệ thống vô tuyến đường sắt tốc độ cao dựa trên việc sử dụng các anten định hướng đặt ở các vị trí đầu tàu, đuôi tàu, giữa tàu và thay đổi kiến trúc trạm thu phát chuyển tiếp đặt trên tàu. Đề xuất mô hình bù CFO bằng việc thay đổi cấu trúc phần cứng  thiết bị chuyển tiếp trên tàu.
  3. Đề xuất thuật toán ước lượng và bù CFO kép để triệt ICI trong thông tin vô tuyến đường sắt tốc độ cao, với đề xuất này thực hiện được việc ước lượng CFO kép từ hai trạm E-Node B khác nhau  có tần số giống nhau.
Trinh Thi Huong.rar Chia sẻ bài viết lên facebook