Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu mức độ nhiễm aflatoxin và đề xuất một số giải pháp công nghệ bảo quản lạc sau thu hoạch ở các tỉnh miền Trung và Bắc Việt Nam - NCS Lê Thị Phương Thảo


Ngày đăng: 30/10/2018
Tên luận án: “Nghiên cứu mức độ nhiễm aflatoxin và đề xuất một số giải pháp công nghệ bảo quản lạc sau thu hoạch ở các tỉnh miền Trung và Bắc Việt Nam”
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch          Mã số: 9540104
Nghiên cứu sinh: Lê Thị Phương Thảo
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. GS.TS Hà Duyên Tư
          2. PGS. TS Phạm Xuân Đà
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.     Luận án đã phân lập được đến chủng cụ thể của Aspergillus flavus BG1, xác định được khả năng sinh aflatoxin của một số chủng nấm phân lập từ lạc.
2.     Nghiên cứu đã tìm ra được mối liên quan giữa các yếu tố chất lượng và tình trạng nhiễm aflatoxin trên lạc, tìm ra các yếu tố bất lợi có nguy cơ là nguyên nhân nhiễm aflatoxin trên lạc nhân và lạc củ.
3.     Đã nghiên cứu đưa ra được mối quan hệ tuyến tính của các yếu tố ảnh hưởng (độ ẩm và mức nhiễm A. flavus BG1) tới mức độ sinh aflatoxin theo thời gian.
4.     Đã đề xuất được giải pháp công nghệ bảo quản lạc nhân bằng kiểm soát chất lượng trước khi bảo quản, đóng gói hút chân không và bảo quản bằng sử dụng tinh dầu quế, hồi với quy mô hộ gia đình đảm bảo hiệu quả kinh tế.
5.     Sử dụng tinh dầu quế, hồi trong bảo quản lạc mở ra một hướng mới trong giải pháp bảo quản thực phẩm an toàn và thân thiện với môi trường

Le Thi Phuong Thao.rar Chia sẻ bài viết lên facebook