Luận án tiến sĩ: Anten kích thước nhỏ sử dụng vật liệu cấu trúc đặc biệt DGS kép, DS-EBG và CRLH-CPW ứng dụng trong các thiết bị đầu cuối di động - NCS Dương Thị Thanh Tú


gày đăng: 30/10/2018
Tên luận án: Anten kích thước nhỏ sử dụng vật liệu cấu trúc đặc biệt DGS kép, DS-EBG và CRLH-CPW ứng dụng trong các thiết bị đầu cuối di động
Ngành: Kỹ thuật Viễn thông  Mã số: 9520208
Nghiên cứu sinh: Dương Thị Thanh Tú
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Văn Yêm
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Đề xuất cấu trúc DGS kép, nằm đối xứng nhau qua điểm tiếp điện, áp dụng trên anten vi dải làm giảm kích thước anten, nâng cao độ cách ly giữa các phần tử bức xạ trong anten MIMO. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào tỷ lệ kích thước giữa anten và cấu trúc DGS mà anten sử dụng cấu trúc này có thể mở rộng băng thông hay tạo anten đa băng. Cấu trúc đề xuất có thể ứng dụng cho truyền thông 4G cũng như 5G băng tần milimet.
  2. Đề xuất cấu trúc EBG hai mặt (DS-EBG) khi kết hợp với cấu trúc DGS kép ở trên có thể giảm sâu ảnh hưởng tương hỗ giữa các phần tử bức xạ trong anten MIMO đồng thời nâng cao hệ số tăng ích mà không làm giảm hiệu suất bức xạ. Cấu trúc đề xuất có thể ứng dụng cho truyền thông 4G cũng như 5G băng tần milimet.
  3. Đề xuất cấu trúc CRLH-CPW đa băng cho giảm nhỏ kích thước anten và tạo băng rộng, ứng dụng cho truyền thông 5G băng tần 3.5GHz và 5GHz. Đồng thời, đề xuất cấu trúc đường biến đổi đều nhằm giảm sâu tương hỗ cho anten băng rộng CRLH-CPW đề xuất ở trên.
Duong Thi Thanh Tu.rar Chia sẻ bài viết lên facebook